Mapová sbírka Geografického ústavu PřF MU

Mapová sbírka Geografického ústavu MU

Mapová sbírka při Geografickém ústavu (dříve Katedra geografie) na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně byla založena v roce 1921. V současné době sbírka obsahuje přibližně 18 000 inventárních položek. Podstatnou část sbírky tvoří dokumenty vydané před rokem 1850 označované jako staré tisky. Nejcennější části mapové sbírky představují první atlasy od Abrahama Ortelia z druhé poloviny šestnáctého století a unikátní sbírka Moravik.

Mapová sbírka v současné době prochází procesem přeměny. Díky projektu TEMAP (Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR) a ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a s knihovnou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy byly vytvořeny podmínky pro proces katalogizace, digitalizace a zpřístupnění mapové sbírky Geografického ústavu MU prostřednictvím internetu.

Katalogizace mapové sbírky

Katalogizační profil byl vytvořen na základě konzultace a dosavadních zkušeností pracovníků Moravské zemské knihovny. Do knihovního systému Aleph.muni.cz byl implementován katalogizační profil zaměřený na staré mapy. Do tohoto profilu jsou postupně katalogizovány jednotlivé mapové listy. Vzhledem k rozsahu mapové sbírky se nepočítá s jejím úplným zpracováním v krátkodobém horizontu. Katalogizační práce jsou zaměřeny na nejstarší nezpracované části sbírky, na unikátní kartografické dokumenty, případně na mapová díla, která jsou potřebné jako podklad pro vývoj aplikací nebo výukové účely. Informace o digitalizovaných mapách jsou přenášeny do Souborného katalogu ČR a do Registru digitalizace Národní knihovny ČR.

Digitalizace a zpřístupnění mapové sbírky

V těsné návaznosti na proces katalogizace probíhá digitalizace příslušných map. Digitalizace map až do formátu A0+ probíhá na zařízeních dostupných na Geografickém ústavu. Všechny digitalizované mapy jsou opatřeny permanentními unikátními identifikátory a uloženy tak, aby byla zajištěna jejich co nejlepší dlouhodobá ochrana. Všechny digitalizované mapy, u nichž to dovoluje autorskoprávní stav, jsou postupně zpřístupňovány online v plném rozlišení na www stránce Geografického ústavu. Zpřístupněné mapy jsou opatřeny viditelným vodoznakem.