Mapová sbírka Geografického ústavu PřF MU

Glóby v mapové sbírce Geografického ústavu

Součástí mapové sbírky jsou i zemské a nebeské Glóby. V současné době prochází vybrané glóby digitalizací a budou postupně zpřístupňovány.


 • Školní fyzicko-geografický glóbus z roku 1953

 • Školní fyzicko-geografický glóbus z roku 1953
  • Dr. Karel Kuchař, Matěj Semík
  • 1 : 40 000 000
  • průměr: 32 cm, obvod: 100,5 cm
  • Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1953
 • Adler Erdglobus z roku 1940

 • Adler Erdglobus z roku 1940
  • Prof. Dr. Zepp
  • 1 : 36 000 000
  • průměr: 35 cm, obvod: 110 cm
  • Hesse & Becker Verlag, Leipzig 1940
 • Tectonic globe of the Earth

 • Tectonic globe of the Earth z roku 1972
  • Kurt Ziesing
  • 1 : 38 600 000
  • Geographisch-Kartographische Anstalt Gotha/Leipzig
  • 1972
 • ERDKUGEL (Globus)

 • Erdkugel von J.Felkl & Sohn
  • Druck und Verlag von J.Felkl & Sohn
  • Lehrmittel-Fabrik in ROSTOK bei PRAG
  • nedatováno, 1. polovina 20. století